Fräsning

På Axido utför vi olika typer av fräsjobb i ett flertal olika segment. Vår styrka ligger i fåstyckstillverkning (enstyckstillverkning) och små serier (lågserietillverkning) som vi tillverkar dagtid. På kvälls- och nattetid ställer vi om maskinerna för att producera låga serier med lång bearbetningstid och mellanserier (flerstyckstillverkning). Detta leder till att vi får en bredd, en flexibilitet och en kostnadseffektiv tillverkningsprocess med stor produktionsbredd på få maskiner och liten personalstyrka som nyttjas optimalt.
Vår tillverkning sker i de flesta tillgängliga material, såsom rostfritt stål, brons- och mässingslegeringar, ”svarta” stålsorter, plastmaterial och så vidare. Vi är framför allt specialiserade på rostfria stål, brons- och mässingslegeringar, även om en allt större del av produktionen sker i olika plasttyper.

På Axido strävar vi alltid efter att utveckla våra tillverkningsmetoder, bland annat genom att uppdatera vår kompetens och våra kunskaper vad gäller nya fräsmaskiner och automationslösningar i form av maskinbetjäningar såsom robot- och palettmatning. Detta gör vi för att vi alltid ska kunna ligga i framkant med nya investeringar som bättre möter våra kunders behov, både befintliga och framtida.
Om du vill ha en offert baserad på dina tillverkningsritningar, är du välkommen att kontakta oss direkt. Våra erfarna maskinoperatörer ger också värdefull återkoppling om producerbarhet och kostnadsdrivande element för att du som kund ska känna dig trygg med den lösning vi kan erbjuda.

fräsning
cnc fräsning

Kapacitet:
– Dimension på ämnet: max ca 500x450x400 mm
– Vikt: max 200kg
Maximala dimensioner beror väldigt mycket på detaljens geometri.

Visste du att fräsning:

Är en metod för att bearbeta material som går ut på att det skärs med hjälp av ett vasst verktyg. Man kan fräsa i olika material, bland annat olika typer av metall och trä. Fräsmaskiner har funnits i olika former åtminstone sedan tidigt 1800-tal. Den första riktiga fräsmaskinen anses av många ha uppfunnits och byggts av den amerikanske uppfinnare Eli Whitney, även om flera andra ingenjörer och uppfinnare vid denna tid tillverkade liknande maskiner.

I modern tillverkning används ofta det som kallas CNC-styrda fräsmaskiner. Det innebär att fräsningen styrs av ett datorsystem, CNC eller Computer Numerical Control, vilket innebär att tillverkningen blir mer exakt och automatiserad.

Svarvning
Mekanisk Verkstad
Kuggfräsning

Kontakta oss via telefon, mail eller detta formulär:

5 + 3 =