Svarvning

På Axido utför vi svarvjobb i många olika segment och vår maskinpark är främst anpassad för fåstyckstillverkning (enstyckstillverkning) och små serier (lågserietillverkning) som vi tillverkar dagtid. Kvällar och nätter ställer vi sedan om maskinerna för att tillverka mellan- och längre serier (flerstyckstillverkning) med hjälp av automation där maskinen själv matar fram råmaterialet. På så sätt ökar vi både bredden och flexibiliteten samtidigt som vi blir mer kostnadseffektiva.
Vi svarvar i de flesta material; rostfria stålsorter, brons- och mässingslegeringar, ”svarta” stålsorter och olika typer av plast. Vi är särskilt duktiga på rostfria stål, brons- och mässingslegeringar. Det blir dock allt vanligare att svarva i plast.

Vi arbetar ständigt med förbättringar av våra metoder och med att utveckla vår kunskap och kompetens. Vi är till exempel kontinuerligt ute och uppdaterar oss på nya svarvmaskiner och automationslösningar i form av maskinbetjäningar såsom robotmatning, stångmagasin etcetera. Detta gör vi för att vara snabba på nya investeringar för att på ett bättre sätt kunna möta våra kunders förändrade behov.

Kontakta oss redan idag med din tillverkningsritning, så tar vi mer än gärna fram en offert. Vi har dessutom erfarna maskinoperatörer som gärna hjälper till med återkoppling om bland annat producerbarhet. För oss är det viktigt att våra kunder kan känna sig trygga med vår kompetens och kvalitet.

svarvning
cnc svarvning

Kapacitet:
– Diameter: Från ca ∅5 mm till ca ∅315 mm
– Spindelgenomföring: ca ∅80 mm
– Längd: upp till ca 570 mm
– Material: De flesta
Maximala dimensioner beror på detaljens geometri.

Visste du att svarvning:

Betyder att man bearbetar ett material som roterar samtidigt som ett skärverktyg successivt förflyttas utmed det roterande ämnet. Svarvning kan ske på olika sätt, men i verkstadsindustrin är det idag vanligt med hjälp av CNC, det vill säga en programmerad svarv. Man kan även svarva manuellt, vilket är vanligt i exempelvis trä och när det gäller hantverk.

Svarvning i trä har förekommit långt tillbaka i historien, åtminstone i 3000 år enligt många historiker. Olika typer av svarvar har förekommit under historiens alla epoker. Idag svarvar man inte längre bara i trä, utan även i metall och plast.

Fräsning
Kuggfräsning
Mekanisk Verkstad

Kontakta oss via telefon, mail eller detta formulär:

4 + 11 =