COVID-19 (Coronaviruset) slår hårt mot svenska företag med produktion i Kina!

 

Kinas industriproduktion har varit rekordlåg sedan början på året och svensk industri som har delar eller hela sin tillverkning i Asien kommer inom kort få problem.
Hur har ni säkrat upp en lokal leverantör så att ni undviker produktionsneddragningar eller att hela produktionslinjer behöver stoppas?

Axido AB är specialiserade inom komponenttillverkning och kan hjälpa till att täcka upp hela eller delar av tomrummet och därmed avvärja kostsamma neddragningar och stillestånd.

Vi har möjlighet att tillverka 10.000-tals frästa, svarvade och kuggfrästa detaljer i veckan och kan därmed bidra till att motverka stillestånd.

I denna prekära situation har Axido AB inlett ett närmare samarbete med maskinleverantören DMG Mori Sweden AB som vid behov kan leverera maskiner på kort varsel.

Eftersom vi på Axido har möjlighet och kapacitet att hjälpa de företag som har blivit påverkade av problemet, så krävs det nu från inköpsorganisationer i de utsatta bolagen, att jobba hårt för att lösa situationen.

 

Kontakta oss via telefon, mail eller detta formulär: